Lê Duy Mạnh

Thời gian sản xuất nhanh chóng, luôn luôn làm hài lòng từ những chi tiết nhỏ nhất trên nhãn áo